header image

Chovatelská stanice z Fukova

chov chesapeake bay retrieverů

Chovatelská stanice z Fukova

Chovatelská stanice z Fukova se nachází v nejsevernějším městě České republiky ve Šluknově, přibližně uprostřed stejnojmenného výběžku. Byla založena díky naší fence jménem Cora Aschinta Libami v krásné přírodě na okraji Národního parku Českosaské Švýcarsko.

První zmínky o Šluknově (Schluckenau) pocházejí ze 13. století. Název vznikl snad od Schluttenau – rákosový luh, rákosiště. Oblast nebyla nikdy sídlem těžkých průmyslových podniků, ale vždy se jednalo o lehký průmysl zpracovatelský, ponejvíce textilní, proto nejsou jizvy způsobené člověkem na krajině tak výrazné jako v jiných oblastech severních Čech.

Cora

Název jsme zvolili podle zaniklé příhraniční obce Fukov (Fugau), která se nacházela v blízkém okolí Šluknova.

Katastrofou pro Fukov byl poválečný odsun sudetských Němců. V průběhu roku 1956 byl vypracován dokument „Návrh na úpravu hraniční čáry mezi ČSR a NDR v okrese Rumburk“, který by v případě Fukova znamenal odtržení od českého území. Na základě tohoto dokumentu bylo zbylé obyvatelstvo vysídleno a území prohlášeno za zakázané pásmo. K dohodě nakonec nedošlo, ale život do obce se nikdy nevrátil. 23.9.1960 byl zlikvidován i fukovský kostel a po kdysi prosperující obci nezbylo nic než tichý tok Sprévy a náznaky několika základů odstraněných domů.

Fukov